Dino Music

Privacy Policy

8BALL MUSIC PRIVACY POLICY

1. Algemeen
8ball Music B.V. (hierna: “8ball”) is onderdeel van Talpa Media Group (hierna: “Talpa”) (8ball en Talpa gezamenlijk: “wij”) respecteren jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Talpa (waarvan 8ball onderdeel is) is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Talpa is gevestigd aan Zevenend 45, 1251 RL te Laren. 8ball is gevestigd aan Sumatralaan 45, 1217 GP te Hilversum. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via privacy@talpa.tv.

De verwerking van persoonsgegevens door Talpa is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze melding en meer informatie over privacy kun je vinden op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

2. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de producten of diensten van Talpa, of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Talpa verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Talpa kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over je talenten en interesses of andere gegevens die jij als gebruiker van één of meer van onze websites of apps prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

4. Doeleinden
Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
– om je de diensten, producten en/of informatie van Talpa (al dan niet via onze digitale extensies waaronder doch niet beperkt tot websites en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
– opdat je via onze digitale extensies, waaronder doch niet beperkt tot websites en apps, informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
– om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Talpa, waaronder als deelnemer, acteur, kandidaat, publiek, etc.;
– om je gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen;
– om je (elektronische) commerciële boodschappen van Talpa toe te sturen, alsmede van derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Talpa adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc.;
– om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
– voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
– om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. We kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw gebruik van onze websites, apps, producten of diensten (waaronder deelname aan een programma).

5. Derden
Wij kunnen jouw gegevens verspreiden onder derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Talpa adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien jij daarvoor voorafgaand je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Wij kunnen je gegevens ook buiten de EER (laten) verwerken. Indien je hier bezwaar tegen hebt, laat ons dit dan weten via privacy@talpa.tv.

6. Beveiliging
We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

7. Links naar websites van anderen
Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Talpa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

8. Cookies
Via onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het plaatsen van cookies vind je in onze Cookie Policy.

9. Inzage, correctie en recht van verzet
Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via privacy@talpa.tv of per post aan 8ball Music B.V., Sumatralaan 45, 1217 GP te Hilversum, onder vermelding van “Recht van verzet”.

10. Wijzigingen
Talpa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
Laatste update: 27 maart 2014