Dino Music

Voorwaarden

DISCLAIMER
Dino Music streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig en juist mogelijk te maken. Het kan echter voorkomen dat informatie op de website onvolledig of onjuist is. Dino Music is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dino Music. Dino Music is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

PRIVACY
De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Dino Music. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. U heeft het recht om Dino Music te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. U kunt hiertoe een email sturen aan [info@dinomusic.nl] of een brief sturen aan Zevenend 45-4, 1251 RL te Laren.

De door de u verstrekte persoonsgegevens zullen Dino Music worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: prijsvragen, abonnementen, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen), alsmede voor statistische analyses. Uw persoonsgegevens worden door Dino Music ook gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van Dino Music, waaronder begrepen het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zal worden toegestuurd – over producten, diensten, activiteiten en/of aanbiedingen die door Dino Music worden aangeboden.

Daarnaast kan Dino Music uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor u zijn. Dino Music kan ten behoeve van de hiervoor beschreven marketingdoeleinden gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over u heeft vergaard, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of uw klikgedrag op de website, zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd. U kunt zich te allen tijden verzetten tegen direct marketing door Dino Music. U kunt hiertoe een email sturen aan [info@dinomusic.nl] of een brief sturen aan Zevenend 45-4, 1251 RL te Laren.

Via onze website kunnen wij algemene bezoekgegevens bijhouden. Het gaat daarbij om aantallen bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Deze gegevens kunnen worden voor algemeen onderzoek worden gebruikt en zijn geanonimiseerd. U kunt bij het bezoeken van deze website “cookies” achterlaten. Dit is een bestand dat er voor zorgt dat uw browserinstellingen behouden blijven bij ieder bezoek aan deze website, zodat het gebruik ervan makkelijker wordt gemaakt. De cookies zullen allen voor dat doel worden gebruikt. Dino Music heeft het recht deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U kunt altijd de laatste versie inzien door te klikken op de link [privacy policy]. Wij raden u aan om regelmatig de privacy verklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

AUTEURSRECHTEN
De inhoud van deze website (tekst, foto’s, opmaak e.d.) is auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking en verveelvoudiging van deze website of delen daarvan zonder toestemming van Dino Music, is verboden.